Profielschets en werkomgeving: Sedert 1995 als zelfstandig ondernemer in de zakelijke ICT dienstverlening. Vanaf 1996 bevraagd dit te combineren met een aanstelling in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), een breed dynamisch beroepenveld met uiteenlopende ICT vraagstukken.

De bezigheden zijn het ontwikkelen/bieden van en/of ondersteunen bij eigentijdse ICT business oplossingen en onderwijs faciliteiten.

De ICT ontwikkelingen in zijn algemeenheid hebben in de loop der tijd een steeds belangrijkere rol en invloed op onze samenleving gekregen. De uitdaging is dat deze technologische mogelijkheden niet altijd in samenhang zijn met enerzijds de organisatorische huidige situatie, cultuur en anderzijds de gewenste toekomst.

Als 'ITer-mediair' ligt er dan ook een dynamische rol voorhanden om gezamenlijk een meest optimale doch realistische koers hierin te bepalen met de invalshoeken vanuit diverse partijen.


Ervaring:

Business-to-business (profit sector) est. 1995: IT advies/begeleiding/ondersteuning zowel in de commerciële (mkb) als in de publieke (onderwijs) sector. Generalist met specialistische kennis.

Education (non-profit sector) est. 1996: Naast advisering aan het onderwijsmanagement zeker ook meer dan interessante gespreksonderwerpen bij zowel docenten en studenten.