Leon van den Boomgaard: Sedert 1995 als zelfstandig ondernemer in de zakelijke ICT dienstverlening. Vanaf 1996 bevraagd dit te combineren met een aanstelling in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), een breed dynamisch beroepenveld met uiteenlopende ICT vraagstukken.

Naast het bieden en begeleiden van eigentijdse ICT business oplossingen en onderwijs faciliteiten heeft in de loop der tijd sowieso de digitalisering als geheel een steeds belangrijkere rol en invloed in onze samenleving gekregen.

De snelheid van opeenvolgende ICT toepassingen en innovaties maakt dat organisaties dan ook over de nodige wendbaarheid dienen te beschikken al dan niet ingegeven door eigen organisatorische en/of maatschappelijke ontwikkelingen. Dat vraagt veelal om kennis buiten de eigen kring, temeer er van nature al tussentijds samenwerkstructuren met andere organisaties ontstaan.

Education: Naast bewustwording van onder andere dataveiligheid en dataprivacy zijn ook het toepassen van en omgang met sociale media en de rol van mondiale monopolistische tech-bedrijven in de samenleving, meer dan interessante gespreksonderwerpen bij zowel docenten als studenten.

Business-to-business: IT consultancy / advies, zowel in de commerciële (mkb) als in de publieke (onderwijs) sector. Generalist met specialistische kennis.